logo 2
16
اکتبر

قطعات آلفا خودرو

آلفا خودرو Apha این مجموعه با نام شرکت آلفا خودرو و به مدیریت مجيد عليزاده در تاریخ 30/02/1387 به بهره برداری رسیده و فعال میباشد .فعالیت تولیدی این شرکت...

ادامه مطلب