قطعات موتورسیکلت
16
آگوست

قطعات دوک

دوک Dukeتا قبل از سال ۲۰۱۱ دوست‌داران موتورسیکلت در تمام دنیا، کمپانی اتریشی KTM را به دلیل تولید موتورسیکلت‌های ورزشی و آف‌رود و همچنین قهرمانی‌های متعدد در مسابقات معتبر موتورسیکلت سواری می‌شناختند...

ادامه مطلب