24
ژوئن

قطعات دیسکاور

دیسکاور Discover  دیسکاور با هدف گرفتن بازار موتورسیکلت‌های ارزان به خانواده باجاج اضافه شد. بعد از مدتی باجاج نسخه به‌روزشده دیسکاور را معرفی کرده تا این موتورسیکلت ۱۴ ساله دوباره به روزهای خوبش...

ادامه مطلب