قطعات موتورسیکلت
04
نوامبر

تجزیه و تحلیل تخصصی صنعت موتورسیکلت ایران توسط مدیر کویر موتور

به گزارش موتورسیکلت نیوز، در شماره جدید (پاییز ۱۳۹۹) نشریه صنعت موتورسیکلت دکتر مجید رضایی مدیر کویر موتور به تجزیه و تحلیل این صنعت پرداخته است که در ادامه قسمت‌هایی از...

ادامه مطلب