logo 2
01
مارس

تشخیص عیب در موتورسیکلت

در این اینجا سعی میکنیم صداهای اضافی که از انجین و دیگر قسمتهای موتورسیکلت شنیده میشه رو براساس تجربه و یا گرفتن اطلاعات از مکانیک های حرفه ای بیان کنیم. در صورت داشتن راه حل و یا جلوگیری از بوجود اومدن این صداها تجارب خودتون را با دیگران به اشتراک بگذارید.

ردیفایرادنوع صداها یا ایرادات
۱ترمزهاصدای جیر جیر غیر ممتد : تاب داشتن دیسک یا قسمتی بر روی دیسک برجسته تر از بقیه دیسک هستصدای جیر جیر ممتد : نزدیک بودن لنتها به دیسکصدای جیر جیر هنگام ترمز گیری : نو بودن لنتها و یا برعکس فرسوده بودن لنتهاصدای جیغ کشیدن هنگام ترمز گیری : شیشه کردن لنتها ( سیقلی شدن ، براق شدن لنتها )
۲زنجیر چرخصدای ویز ویز کردن : سفت بودن زنجیرصدای شلق شلق کردن : شل بودن زنجیرصدای شلق شلق و یا ویز ویز غیر ممتد : خراب بودن زنجیرصدای جیر جیر کردن: خشک بودن زنجیر و نیاز به روغن کاریمشاهده افزایش فاصله بین مهره های زنجیر: کشیدگی زنجیر و خراب شدن ان
۳باتریصدای تیک تیک از استارت هنگام استارت زدن : باتری ضعیفصدایی بسیار ضعیف همچون بخار آب: داغ شدن اسید باتریمشاهده حباب های بسیار ریز در باطری ( جوشیدن اسید درون باتری): درحال و یا خراب شدن باتری به دلیل ولتاژ زیاد جهت شارژ شدن توسط شارژرمشاهده شوره زدن کنار بسط های باطری: گرفتگی خروجی اصلی بخار اسید باتری
۴اگزوزصدای زیرینگ زیرینگ درون اگزوز: ریختن پره های ااگزوز و یا افتادن جسمی درون اگزوز
۵کیلومترصدای ویز ویز: صدای خوردن کلید های سویچصدای ویز ویز به همراه تیک تیک: عدم وجون روغن در داخل سیم کیلومترمشاهده گیج زدگی دور موتور: خراب شدن فنر درجه دور موتور یا شل شدن پیچ دورموتور متصل به کیلومترمشاهده گیج زدن کیلومتر سرعت: خراب شدن فنر سرعت سنج یا شل شدن پیچ سیم کیلومتر به کیلومترمشاهده عدم کارکردن مصافت شمار: سابیدگی چزخ دنده های سرعت شمار و یا شل شدن پیچ سیم کیلومتر به کیلومترمشاهده عدم نمایش سرعت و مصافت شمار: خراب شدن مهره یا سنسور درون توپی چرخ یا شل شدن پیچ سیم کیلومتر به کیلومترمشاهده عدم نمایش میزان صحیح سرعت: ضعیف یا قوی بودن فنر سرعت سنجمشاهده عدم روشنایی درون کیلومتر: سوختن لامپ های درون کیلومترمشاهده عدم نمایش صحیح میزان بنزین در باک: خراب شدن و یا ضعیف شدن شناور درون باک
۶انجینصدای تاق تاق کردن در هنگام روشن شدن انجین برای چند دقیقه: عدم مناسب بودن روغن در شرایط هوایی محل شماصدای تق و توق کردن در حالت خاموشی(همانند جنگ کردن با شمشیر): خنک شدن انجن و یا تغییرات رطوبتی و دمایی هواصدای تقه کردن در هنگام تعویض دنده ها: خراب شدن روغن براثر کارکرد زیاد و یا گرمای زیاد انجین و یا تنظیم نبودن سیم کلاچصدای جر جر یا جینگ جینگ یا جیک جیک کردن بسیار ریز و ممتد یا چلق چلق یا چق چق: عدم تنظیم بودن فیلر های سوپاپ نسبت به فصل های سال و یا گرم شدن بیش از حد انجینصدای تاق تاق یا لق لق کردن از مرکز انجین: صدای شاتون که بصورت ممتد در هر بالا و پایین کردن پیستون و بسیار واضح شنیده میشود به دلیل گرمای بالای انجین یا کم بودن روغن و یا آسیب دیدن یاتاقان های میل لنگصدای جیر جیر از سمت درب راست انجین درب کلاچ : از بلبرینگ کلاچ هستصدای غژ غژ کردن از درب سمت چپ انجین (درب برق): بریدن خار خورشیدی جلو که با سرعت گیری بیشتر هم میشهصدای دینگ دینگ در سرسیلندر هنگام شتاب گیری یا سربالایی (والف زدن): رینگ پیستون ضعیف یا دور موتور نامناسب با دنده مورد درگیرصدای آهن روی آهن زدن در هنگام استارت: کوبش پیستون ( تنظیم نبودن سوپاپ ها و یا بنزین با اکتان پایینصدای تق تق کردن در حال حرکت: عدم تنظیم سرعت با میزان دنده درحال حرکتمشاهده بخار روغن در درز های انجین: زیاد بودن سطح روغن در موتور یا خراب بودن واشرها و اورینگ های انجینمشاهده تغییر رنگ پوسته انجین: افزایش بیش از حد انجین به دفعات زیادمشاهده لرزش زیاد در سرعت های بالا: عدم کیفیت خوب روغن و یا دنده تایم بودن انجین
۷کاربراتصدای ترقه دادن هنگام رها کردن گاز : تنظیم نبودن پیچ هوای کاربراتصدای عطسه دادن هنگام استارت زدن : تنظیم نبودن پیچ هوای کاربراتمشاهده حالت ریپ زدن: کثیف بودن فیلتر هوا و یا کاهش میزان بنزین یا گرفتگی سوزن ژیگلور یا کثیف شدن کاربراتورمشاهده ریپ زدن در سرعت های بالا: باز بودن ساساتمشاهده رسوبات در کارتر کاربراتور: کثیف بودن باک یا زنگ زدگی در باک بنزینمشاهده دوده در کاربراتور: عدم تنظیم بودن میزان هوا و سوخت
۸شمعصدای ترقه دادن از اگزوز هنگام سرعت گرفتن: تنظیم نبودن دهنه شمعمشاهده سخت روشن شدن و بد کار کردن انجین: تمام شدن پلاتین شمع
۹کمک فنرصدای ضربه زدن در هنگام ترمز: خراب شدن و کاهش سطح روغن در کمکمشاهده بخار روغن بر روی کمک: خراب شدن کاسه نمد های کمک فنرمشاهده عدم بازی کردن کمک: جام کردن و یا زنگ زدگی در قسمت سیلندر کمکمشاهده پرش کمک بر روی دس انداز ها: خراب شدن غلظت روغن
۱۰شارژرمشاهده عدم نواسان در نور چراغ ها: خراب شدن شارزر
۱۱لامپسوختن سریع لامپ ها: خراب بودن شارژر به دلیل افزایش ولتاژ زیاد یا تقلبی بودن لامپ هاسیاه شدن حباب لامپ ها: عدم تهویه هوای مناسب در کاسه چراغ به دلیل افزایش بالای دما
۱۲روغن موتورمشاهده عدم تغییر رنگ ( رنگ روغن همانندن قبل از استفاده آن) روغن پس از طی ۱۵۰ کیلومتر: عدم کیفیت مناسب و پاک کنندگی در انجینمشاهده تغییر رنگ شدید روغن پس از طی ۱۵۰ کیلومتر: تقلبی بودن روغن ( روغن بازیافتی)مشاهده عدم تغییر غلظت در هنگام گرم بودن انجین: تقلبی بودن روغنمشاهده رقیق شدن بسیار زیاد و غیر طبیعی در هنگام گرم بودن انجین: تقلبی بودن روغن
۱۳روغن ترمزمشاهده تغیر رنگ از شفافی به تیرگی: جذب رطوبت محیط و خراب شدن روغن ترمزمشاهده عدم قدرت در ترمز جهت توقف: وجود هوا در شلنگ یا پیستون ترمزمشاهده تغییر غلظت در روغن ترمز: فاسد شدن ترکیبات شیمیایی روغن ترمز

لوازم یدکی موتورسیکلت خود را از قطعه سیکلت بخواهید

02122498526