logo 2
04
مه

مجموعه باک بنزین چیست و چرا باکهای پلیمری، جایگزین باکهای فلزی در موتورسیکلت روز جهان شده است؟

مجموعه باک بنزین در موتورسیکلت، وظیفه شارژ ، نگهداری و انتقال بنزین به سمت موتور ، اعلام میزان بنزین موجود و همچنین مدیریت مصرف بخارات را بر عهده دارد ،

چرا باکهای پلیمری، جایگزین باکهای فلزی در طراحی و تولید موتورسیکلت روز جهان شده است؟

  • وزن کمتر باکهای پلیمری و در نتیجه کاهش مصرف سوخت و انتشار CO2  به محیط
  • استحکام بیشتر در برابر تستهای ضربه ( به عنوان شبیه سازی تست تصادف)
  • افزایش انعطاف پذیری در طراحی و ساخت
  • افزایش حجم باک با استفاده بهینه از فضاهای خالی درون موتورسیکلت
  • نرخ بالای تولید
  • کاهش قیمت به همراه افزایش کیفیت
  • مقاومت بالاتر در برابر فرسایش و تغییرات محیطی
  • کاهش آلودگی محیط زیست

انواع باک موتورسیکلت را از قطعه سیکلت بخواهید