logo 2
19
مه

قطعات موتورسیکلت تلاش

تلاش Talash

شرکت صنعتی تلاش از سال ۱۳۸۳ در زمینه تولید و مونتاژ موتورسیکلت مشغول می باشد ، تبیین خط مشی شرکت با رویکردی مجموعه نگر و جهت دهنده ارکان و عناصر شرکت در جهت حصول اطمینان از این موضوع است که محصولات شرکت با کیفیت و با الزامات ، نیازها و انتظارات مشتریان و ذینفعان تطابق و سازگاری دارند و در این راستا اهداف زیر را سرلوحه کار خود قرارداده است .

کسب اعتماد و رضایت کامل مشتریان و ارزش آفرینی مستمر برای کلیه ذینفعان

حصول اطمینان  از ارتقاء کیفیت  محصولات منطبق  بر استاندارد های جاری  و مشحصات فنی و کیفی تعریف شده

تلاش برای بهبود مستمر کیفیت در تمامی فعالیتها و حصول اطمینان از اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت  در شرکت

تلاش برای افزایش توانایی های تخصصی کارکنان و ارتقاء سطح آگاهی و دانش علمی و کاربردی پرسنل

تلاش برای افزایش سهم بازار داخلی

تلاش برای صیانت از سلامت منابع انسانی و حفاظت از محیط زیست

اهداف مستتر در خط مشی شرکت در برگیرنده تعهد نسبت به موارد زیر می باشد :

اندازه گیری افزایش رضایت مشتری

انجام آموزش های مورد نیاز پرسنل و توسعه فرهنگ کیفیت

انجام اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز مشکلات

ایجاد انگیزه و روح همکاری در سازمان با بکار گیری شیوه های مناسب

افزایش مشارکت و تعامل بین واحدها و همسوئی بین جریان مسیر کار

کاهش ضایعات با استفاده از روشها و تکنیکهای نوین

تعیین اهداف کیفی از طریق شاخصهای کمی .

رعایت  کامل اصول و مقررات  زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی

کاهش ریسک خطرات بالقوه در عملکردهای شرکت

این خط مشی به منزله چهار چوبی برای ارتقاء و جذب مشتریان بوده  و مسئولیت حسن اجرای این نظام بر عهده کلیه پرسنل شرکت در کلیه رده های شغلی است . اینجانب ضمن تعهد به تحقق و بهبود مداوم کلیه الزامات از همه همکاران می خواهم با درک اهداف شرکت با بکارگیری روش های اجرایی و دستورالعمل های کاری در انجام مسئولیت های خویش تلاش نمایند.

برخی مدلهای موتور سیکلت تلاش در بازار ایران :

مشخصات فنی تلاش سی جی Talash CG125

مشخصات فنی تلاش تابان اسپرت ۱۵۰ Talash Taban Sport

مشخصات فنی تلاش شهاب ۲۰۰ Talash Shahab

مشخصات فنی تلاش شهاب ۱۲۵ Talash Shahab

مشخصات فنی تلاش ۱۵۰ TGL Talash تی جی ال

مشخصات فنی تلاش تابان ۱۵۰ Talash Taban

 

لوازم یدکی و قطعات تلاش را از قطعه سیکلت بخواهید