logo 2
13
اکتبر

نخستین زن عربستانى در مسابقات موتورسواری

به گزارش موتورسیکلت نیوز، دانیا عقیل اولین زن عربستانی است که مجوز شرکت در مسابقات موتورسواری را دریافت کرده است.

این زن می گوید که در امارات تست های دریافت مجوز را داده و پس از آن مقامات اماراتی نتیجه را به فدراسیون سعودی ارسال کرده و مجوز صادر شده است.

دانیا گفت: من خطرات بزرگ این ورزش را پذیرفته ام. در مسابقات پادشاهی بحرین به شدت تصادف کردم و از چهار ناحیه دچار شکستگی شدم.

این زن عربستانی می گوید: من فکر نمی کنم که موتورسواری مردانه باشد چراکه ما در دوران توانمندسازی زنان زندگی می کنیم و همه فرصت ها و زمینه ها در دسترس است.

لوازم جانبی موتورسیکلت را از قطعه  سیکلت بخواهید