logo 2
03
فوریه

معرفی موتورسیکلت ایگنایتور

ایگنایتر Ignitor
موتورسیکلت ایگنایتور از موتورسیکلت های شیک 125 شرکت هیرو هست که توسط کثیر به بازار ایران معرفی شد
طول آن بیش از 2 متر است
دارای رینگهای اسپرت. هندلی استارتی