logo 2
14
فوریه

معرفی موتورسیکلت بهمن

بهمن Bahman

بهمن ابتدا در صنعت موتورسیکلت نامی بود که بر ایران دوچرخ قدیم گذاشته شده بود و خیلی ها هنوز هم آنرا گروه بهمن می نامند.

اما بهمن نام یک موتور سیکلت 110 طرح ویو نیز هست . طرح ویوو مدناس

موتورسیکلت بهمن 110 موتورسیکلت قدیمی ست که تولید آن نیز ظاهرا متوقف شده است