قطعات موتورسیکلت
10
فوریه

پوشش مناسب سواری با موتورسیکلت

پوشش  مناسب سواری با موتورسیکلت

.

.

 

.

.

– به منظور حفظ ایمنی، در هنگام سواری با موتورسیکلت حتماً از کلاه ایمنی استفاده کنید.

.
– در هنگام سواری با موتورسیکلت از دستکش و عینک مخصوص استفاده کنید.

.
– نباید از لباسی استفاده کنید که مانع فعالیت راحت شما در هنگام سواری شود.

.
– برای سواری در هنگام شب از لباس های روشن و بازتاب دهندۀ نور استفاده کنید.

.
– کاملاً مراقب باشید دست و پا و نیز و اجزای لباس شما در بین قطعات متحرک موتورسیکلت گیر نکند.

.